הסגולות

מי לא מכיר את תואר פניו של הצדיק רבי ישעיה מקרעסטיר זיע"א?
תמונתו מתנוססת היום בכל מקום, כסגולה פלאית לגרש את העכברים. שלא כשאר הסגולות, יש מאחוריה הסבר, והיא גם עובדת תמיד, אבל תמיד. לא רק אצל יחידי סגולה…
בהלצה מספרים על אדם שתלה את התמונה בביתו כשתקפה אותו מכת עכברים, באומרו: שמעתי שגם אם לא מאמינים – זה עוזר…
אבל לצדיק רבי ישעיה זי"ע יש סגולות שפועלות גדולות ונצורות, יותר מגירוש העכברים, כבודם במקומם מונח.

סגולות שפותחות שערי פרנסה ושמירה.

סגולות שמביאות ישועות של רבי ישעיה!

אלפי סיפורי ישועה כבר כתובים ב'ספר הפרנסה' של תורמי ״ברכת ישעיה״ ממשיכי מורשת וצוואת הצדיק המאכילים מאות פיות רעבים  יש סיפורים גדולים ומרגשים שהופכים סדרי עולם על פיהם, ויש סיפורים קטנים שמנקדים את החיים בהבזקים של אורות מן השמיים  אלו וגם אלו מעטרים וממלאים את הכרכים העבים של 'ספר הפרנסה', הספר שפרקיו נרשמים ונכתבים ללא הפסקה ומוכרים היטב לתורמי 'ברכת ישעיה'. אתם מוזמנים למלאות עכשיו גם את העמוד שלכם בדפי הסיפורים המפעימים בספר הישועות של הרה"ק רבי ישעיה מקרעסטיר זי"ע, המלאים כבר בסיפורי פרנסה וישועה אישיים של האנשים מימינך ומשמאלך, וממשיכים להתרחש עכשיו ובכל רגע נתון.

 

דווקא עכשיו גם שמך חייב להיות שם.

בחר את המסלול שלך להיכתב בספר פרנסה

לקבלת פרטים נוספים צרו קשר