ברכה מרובה בבית שלך!

מעיין נובע של ישועות, כל סגולות הצדיק רבי ישעיה מקרעסטיר, אצלך בבית. למאמצים משפחה של עמל תורה באופן קבוע: יצירת המופת המשלבת את מראות הקודש הנודעים כסגולה, עם הקמיע המסוגל לשמירה ופרנסה מהצדיק אצלך בבית + מפתח הזהב משולב עם קמיע בכתיבת קודש אישית לפקודת ישועה עבורך + תפילה מיוחדת עבורך בהילולא ובכל ערב ראש חודש כל השנה

הבית שלך כמו של אחרים, גם אם הוא מושלם וטוב ב"ה, כנראה שלא היה מזיק להוסיף עוד ברכה והצלחה.

אם זה להוסיף בהכנסה החודשית. אם זה בנחת מהילדים והמשפחה. אם זה בבריאות, בהצלחה, זיווגים, זש"ק ובשאר העניינים.

וזה בדיוק ההזדמנות  שלך עכשיו, להכניס לתוך ביתך, אוצר של ברכה מרובה, אוצר גדול וכח ישועה רב, מעיין ישועות שלא מפסיק להשפיע – תואר זיו פניו הקדושות של מופת הדור הצדיק רבי ישעיה ב"ר משה מקרעסטיר זי"ע שנודע כסגולה בכל העולם כולו, ואפילו הגויים תולים את התמונה המפורסמת שלו.

יצירת מופת אמנותית ומושלמת המראה את דמותו דיוקנו הקורנת של רבי ישעיה זי"ע ב'קוויטל שטוב' במראה המקורי של החדר בו היה פועל ישועות במקום, ולא מפספסת ולו פרט אחד

לצד החדר נראים גם הציון הקדוש וביתו של רבינו הנודעים כסגולה לרבים. על השולחן מונחים הספרים שהיו תמיד על השולחן – "אך פרי תבואה", "צבי לצדיק" ו"נועם אלימלך". לצידם מופיעה ה"קופת צדקה" משל לא הוזזה ממקומה ב-96 השנים שחלפו מאז הסתלק רבי ישעיה לגנזי מרומים, ואף מקומו של הסוכר שהיה מחלק לבאים – לא נפקד.

במלאכת מחשבת של ממש שולב ביצירה הקמיע הסגולי שהעניק רבי ישעיה זי"ע לאלו שזכו, והגן עליהם ועל צאצאיהם מכל צר ומצוק. הקמיע מחולל ניסים במיוחד בשדה הפרנסה, ניסים גלויים ומפעימים שעוברים מפה לאוזן בחרדת קודש.

כך יש לך עכשיו הזדמנות נדירה מאוד, הזדמנות להכניס לביתך את האוצר הגדול והמסוגל, התמונה המלכותית שתפאר את הבית + מפתח הזהב והקמיע הפלאי שייכתב בכתיבת קודש אישית לפקודת ישועה מיוחדת עבורך, כהוראת והדרכת הרבנים שליט"א ומסוגל לפרנסה ברווח, שמירה וברכה מרובה בבית שלך!

היצירה הבלעדית והאמנותית ניתנת כהוקרה בבלעדיות לשותפי מפעלות הלוקחים על עצמם משפחה של עמל תורה מנתמכי מפעלות הצדיק רבי ישעיה מקרעסטיר.

מידה כנגד מידה

כפי שזכית להכניס אור ושמחה למשפחות עמלי התורה ותמכת בהם, כך יהיה לך את הזכות להכניס אות ומופת לביתך את תואר זיו פני הקודש ומפתח הזהב הנודעים כסגולה לרבים לפרנסה, שמירה ולכל הישועות.

שמך ובקשתך אף יוזכרו במעמד התפילה האדיר ביום ההילולא  ובכל ערב ראש חודש עם רבני מפעלות החסד 'ברכת ישעיה' ממשיכי מורשת הצדיק – אלו שר' ישעיל'ה אמר עליהם לפני הסתלקותו לבית עולמים: אם ימשיכו במעשי החסד שלי, יראו ישועות כמו בחיי! – לאות ולמופת, לפרנסה בשפע גדול, שמירה, בריאות וכל הישועות.

ובנוסף: תקבלו גם מפתח הזהב – מפתח הפרנסה עם הקמיע של הצדיק שייכתב במיוחד עבורך לפקודת ישועה.

דווקא עכשיו אתם חייבים להכניס את יצירת המופת המסוגלת לביתכם! לפתוח לכם שערי פרנסה, ברכה והצלחה בבית!

אל תפספסו את ההזדמנות!

לקבלת פרטים נוספים צרו קשר