ברכה מרובה בבית שלך!

מעיין נובע של ישועות - יצירת המופת המשלבת את מראות הקודש הנודעים כסגולה, בשילוב הקמיע המסוגל לשמירה ופרנסה מהצדיק אצלך בבית

הבית שלך כמו של אחרים, מושלם וטוב ב"ה, אבל כנראה שלא היה מזיק לך להוסיף המון אם זה רק היה תלוי בך. אם זה להוסיף בהכנסה החודשית. אם זה בנחת מהילדים והמשפחה שלך. אם זה בבריאות שלך והמשפחה. אם זה בהצלחה בכל הדברים שלך.

לכל הדברים האלו, צריך כח ישועה רב, אוצר גדול שישפיע לך מאוצר השמיים.

וזה בדיוק מה שמציעים לך עכשיו, להכניס לתוך ביתך, אוצר של ברכה מרובה, אוצר גדול וכח ישועה רב, מעיין ישועות שלא מפסיק להשפיע – תואר זיו פניו הקדושות של מופת הדור הצדיק רבי ישעיה ב"ר משה מקרעסטיר זי"ע שנודע כסגולה בכל העולם כולו, עם כל מקומות הסגולה של קרעסטיר.

יש לך עכשיו הזדמנות נדירה ובלעדית להכניס את התמונה המסוגלת, יצירת מופת אמנותית ומושלמת המראה את דמותו דיוקנו הקורנת של רבי ישעיה זי"ע ב'קוויטל שטוב' במראה המקורי של החדר בו היה רבי ישעיה זי"ע פועל ישועות במקום, ולא מפספסת ולו פרט אחד.

לצד החדר נראים גם הציון הקדוש וביתו של רבינו הנודעים כסגולה לרבים. על השולחן מונחים הספרים שהיו תמיד על השולחן – "אך פרי תבואה", "צבי לצדיק" ו"נועם אלימלך". לצידם מופיעה ה"קופת צדקה" משל לא הוזזה ממקומה ב-96 השנים שחלפו מאז הסתלק רבי ישעיה לגנזי מרומים, ואף מקומו של הסוכר שהיה מחלק לבאים – לא נפקד.

במלאכת מחשבת של ממש שולב ביצירה הקמיע הסגולי שהעניק רבי ישעיה זי"ע לאלו שזכו, והגן עליהם ועל צאצאיהם מכל צר ומצוק. הקמיע מחולל ניסים במיוחד בשדה הפרנסה, ניסים גלויים ומפעימים שעוברים מפה לאוזן בחרדת קודש. 

מידה כנגד מידה

זכית והכנסת אור ושמחה למשפחת עמל התורה ותמכת בו, כך יש לך זכות להכניס אות ומופת לביתך את מראות הוד הדר הקודש הנודעים כסגולה לרבים בשילוב הקמיע המסוגל לפרנסה, שמירה ולכל הישועות.

שמות השותפים ייחקק גם בספר הפרנסה הכולל סיפורי ישועות וניסים שכבר קרו לשותפי ברכת ישעיה בצורה פלאית ושמימית ויוזכרו גם במעמד התפילה האדיר ביום ההילולא עם רבני מפעלות החסד 'ברכת ישעיה' ממשיכי מורשת הצדיק – אלו שר' ישעיל'ה אמר עליהם לפני הסתלקותו לבית עולמים: אם ימשיכו במעשי החסד שלי, יראו ישועות כמו בחיי! – לאות ולמופת, לפרנסה בשפע גדול, שמירה, בריאות וכל הישועות.

ובנוסף: תקבלו גם מפתח הזהב – מפתח הפרנסה עם הקמיע של הצדיק. דווקא עכשיו אתם חייבים להכניס את יצירת המופת המסוגלת לביתכם! לפתוח לכם שערי פרנסה, ברכה והצלחה בבית!

אל תפספסו את ההזדמנות!

לקבלת פרטים נוספים צרו קשר