בדרכו של הצדיק

לשובע ולא לרזון

"ברכת ישעיה" – פותח יד ומשביע

בערבי חגים עושים פעילי ארגון "ברכת ישעיה" מאמץ מיוחד לסייע למשפחות לעמוד בנטל ההוצאות ההכרחיות שמאיימות להטביע את האברכים בים של דאגות. ב"ברכת ישעיה" עושים את מירב ההשתדלות שהאברכים היקרים ימשיכו לשקוד על תלמודם בלב שקט.
כך יכולים פעילי הארגון לציין הישגים כמו חלוקות מזון במסגרת כולל "יששכר באוהלך", כולן ע"י ארגון "ברכת ישעיה" ולעילוי נשמת הצדיק ר' ישעיה מקרעסטיר זיע"א, ובהן מוצרי בסיס לרווחת משפחות האברכים שקשה להן לצייד את הבית לקראת החג. ב"ברכת ישעיה" מסייעים למשפחות לצלוח את תקופות החגים בשלום ולהחזיק את הראש מעל הגלים.
פעילי הארגון משקיעים מחשבה מיוחדת על מנת לספק למשפחות את המוצרים שיענו על צרכיהן במקסימום האפשרי. כך יכלו המוזמנים לחלוקה למצוא על השולחנות מארזי קמח, מיני מתיקה ומוצרי בישול למטבח – הכל מהיצרנים התופסים מקום מכובד בשורה הראשונה של עולם הצרכנות..
ב"ברכת ישעיה" מעוניינים להתאים את החלוקות למועד בהן הן מתבצעות. כך לדוגמא, בהתקרב חג החנוכה – הציעו למשפחות הנעזרות חלוקה של שמן למאור להדלקת הנרות.

ר' ישעיה מקרעסטיר שאף תמיד לגמול חסד עם כל יהודי מישראל, ובפרט עם אנשי מעלה שהתורה עומדת בראש מעייניהם. ואת החסד הזה עשה ברגישות כזאת, שהנעזר לא יחוש שעזרו לו…
זאת הייתה דרכו של ר' ישעיה, והוא הבטיח את ברכתו משמים לכל מי שימשיך בפעולות הנשגבות הללו.     
אתם מוזמנים לקחת חלק בפעילות החסד האדירה של "ברכת ישעיה", לסייע בהחזקת משפחות בני תורה בדרך של כבוד, ולזכות בכל הברכות והישועות שמשפיע הצדיק מקרעסטיר לממשיכי דרכו!

לקבלת פרטים נוספים צרו קשר