יצירת המופת של הרה''ק רבי ישעיה זיע"א בשילוב הקמיע המסוגל לישועות

גם אני מבקש לתרום 360X12 ש"ח למפעלות 'ברכת ישעיה'
ולקבל את יצירת המופת עם מראות הוד הדר הקודש הנודעים כסגולה בשילוב הקמיע הסגולי אלי לבית
וכן להיפקד בדבר ישועה ורחמים בספר הפרנסה ביום היארצייט ובכל ערב ר"ח

לשפע פרנסה והצלחה

לקבלת פרטים נוספים צרו קשר