יצירת המופת של הרה''ק רבי ישעיה זיע"א בשילוב הקמיע המסוגל לישועות

גם אני מבקש לתרום 360X12 ש"ח למפעלות 'ברכת ישעיה'
כדי לקבל את יצירת המופת המסוגלת בשילוב הקמיע הסגולי אלי לבית
וכן להזכר ביום היארצייט ובכל ערב ר"ח על הציון.

לשפע פרנסה והצלחה

לקבלת פרטים נוספים צרו קשר