יצירת המופת המסוגלת אצלך בבית!

כן, גם אני רוצה לקבל הביתה
את יצירת המופת המסוגלת והמפוארת הכוללת את כל מקומות הסגולה של קרעסטיר

+ מפתח הפרנסה – מפתח הזהב עם קמיע הישועות
מהצדיק רבי ישעיה מקרעסטיר זיע"א 

המסוגל לפרנסה ברווח וברכה מרובה בבית

באימוץ משפחה של עמל תורה בתרומת 360 ש"ח * 12 בלבד
וכן להיפקד בדבר ישועה ורחמים בספר הפרנסה ביום היארצייט וכל ערב ר"ח

לקבלת פרטים נוספים צרו קשר