מעמד התפילה בג' באייר

גם אני מבקש לתרום 36X12 ש"ח למפעלות 'ברכת ישעיה'
כדי שמנין ת"ח יעתירו עבורי ביומא דהילולא ג' אייר
על ציון רבי ישעיה מקרעסטיר זיע"א

לשפע של פרנסה

הקוויטל שלי

לקבלת פרטים נוספים צרו קשר