מעמד הישועות בג' באייר

גם אני רוצה לתרום 360 ש"ח ולהיות שותף עם מפעלות הצדיק 'ברכת ישעיה'
כדי שהרבנים יעתירו עבורי ביומא דהילולא ג' אייר
של רבי ישעיה מקרעסטיר זיע"א לפתוח דף חדש בשפע וברכה

לשפע של פרנסה

יש אפשרות להכניס שמות לתפילה

ביום ההילולא גם בכל ערב ראש חודש 

בתרומה של 12*61 ש"ח סה"כ 

הקוויטל שלי

לקבלת פרטים נוספים צרו קשר