מעמד התפילה בג' באייר

גם אני מבקש לתרום 250 ש"ח (נר) למפעלות 'ברכת ישעיה'
כדי שהרבנים יעתירו עבורי ביומא דהילולא ג' אייר
ולהיכתב בספר הפרנסה של רבי ישעיה מקרעסטיר זיע"א

לשפע של פרנסה

הקוויטל שלי

לקבלת פרטים נוספים צרו קשר