קמיע הישועות אצלך בבית

כן, גם אני רוצה לקבל הביתה
את קמיע הישועות שנכתב ע"י סופרים יראי שמים
כדוגמת הקמיע שכתב
הצדיק רבי ישעיה מקרעסטיר זיע"א בעצמו

המסוגל לפרנסה ברווח

בתרומת 91X12 ש"ח
וכן להיזכר על הציון ביום היארצייט
וכל ערב ר"ח.

לקבלת פרטים נוספים צרו קשר