קמיע הישועות אצלך בבית

כן, גם אני רוצה לקבל הביתה
את קמיע הישועות כדוגמת הקמיע שכתב
הצדיק רבי ישעיה מקרעסטיר זיע"א בעצמו

המסוגל לפרנסה ברווח ולשמירה

בתרומת 91X12 ש"ח
וכן להיפקד בדבר ישועה ורחמים בספר הפרנסה ביום היארצייט וכל ערב ר"ח

לקבלת פרטים נוספים צרו קשר