כל ערב ראש חודש בציון

אני מבקש לתרום 61X12 ש"ח לשותפות של קבע במפעלות הצדיק
כדי שתזכירו אותי במשך שנה בכל ערב ראש חודש
על ציון רבי ישעיה מקרעסטיר זיע"א

לפרנסה ברווח כל השנה

הקוויטל שלי

לקבלת פרטים נוספים צרו קשר