ישועות אצל הצדיק

עכשיו תליתי את התמונה

אין לי שום הסבר הגיוני לכך, אבל כל הפעולות שעשיתי בכדי לממש את חלומי הפשוט, לגור בדירה משלי, לא עלו לכדי מעשה.

פעם המתווך שכ"כ שכנע אותי שהדירה מתאימה בדיוק בשבילי לא ענה וכך פספסתי את הדירה, פעם זה היה הבנק שסירב לתת אישור עקרוני למשכנתא.

וכך הרגשתי שחלומי לגור בדירה משלי מתרחקת ממני.

עד שראיתי כמעט בטעות את החוברת שלכם עם תקציר סיפורי מופת בזכות השותפות עם הרב הקדוש רבי ישעיל'ע, זה נתן לי תקווה והחלטתי לנסות.

מה אומר לכם?! מסתבר שזה עובד.

אימצתי משפחה של אברך בן תורה, וקיבלתי את 'יצירת המופת' הסגולית, אך בליבי קיבלתי החלטה לתלות את זה רק בביתי החדש מתוך תקווה שביא"צ הבא בשנת תש"פ כבר אוכל להודות לצדיק ולזכות את הרבים בסיפור ישועה משלי.

אז זהו, עכשיו כשאני כותב לכם את המכתב, ר"ח שבט תש"פ, 'תליתי את התמונה' בביתי החדש ב"ה שנקנה עם שרשרת התרחשויות מדהימה וניסית כשהרגשתי שהצדיק עומד לימיני בכל השלבים.

שמעון דוידוביץ, ירושלים תובב"א

כבר מיום הסתלקותו של ר' ישעיל'ה ידעו תושבי הונגריה ואירופה כולה, כי ציונו הוא מקום המסוגל לקבלת התפילה ולישועות.
בנו וממשיך דרכו של רבנו, הרה"צ ר' אברהם שטיינר זצוק"ל, היה נוהג לקבץ פתקאות שהביאו לו יהודים עם בקשות לישועה ומניחן אצלו למשמרת.
מדי ערב ראש חודש היה ר' אברהם עולה לציון אביו, מניח אצלו את כל הקוויטלעך ומעתיר בעדם. באורח נס היו רואים בעלי הפתקאות ישועות מופלאות מעל לדרך הטבע.
התבטאות נדירה ומרטיטה נשמעה מפיו של הצדיק ר' שלומק'ה מזוועיהל זיע"א, שאמר על רבנו הקדוש כי גם בעלמא דקשוט הוא נוהג מנהג בעל הבית, גם משם הוא ממשיך לפעול הלאה!!!
והדבר ממשיך עד היום. רבים מאוד ראו בחוש כיצד מי שנותן צדקה לעילוי נשמתו, מי שתומך בנצרכים ומשתתף במפעלי הצדקה על שמו – ראה ישועות של ממש, כי הוא פועל במרומים לקיים את חלקו בשותפות.
מארץ ישראל, מארה"ב, מאירופה ומכל קצוות תבל נוהרים יהודים לציון הקדוש בקרעסטיר. היום זה כבר לא סוד. הוא גלוי וידוע לכל.

היום העסקה הזאת מוכרת לכולם, והיא מוכיחה את עצמה.

ר' ישעיל'ה עומד בהבטחתו ומקיים את חלקו בשותפות. כל מה שהוא מבקש זה להיות שותפים ולהמשיך את הנתינה האינסופית אותה הנהיג בחייו.
ואת העסקה הזאת אנחנו מציעים לך היום.
לא תנסה?
גם השנה ימשיכו את המסורת של צאצאי רבנו זיע"א, ויניחו על הציון את הפתקאות ובהן שמות התורמים והשותפים למפעליו של הצדיק.
הפתקאות האלו כבר הוכיחו את עצמן. הישועות שהתחוללו שם אינן צריכות ראייה. הצדיק פועל ממרומים עבור מי ששותף עמו.

לא תרצה להיות שותף של ר' ישעיל'ה? לא תרצה שגם הקוויט'ל שלך יונח שם, על הציון הקדוש?

לא תרצה שהצדיק יפעל גם עבורך ישועה?

לקבלת פרטים נוספים צרו קשר