סגולות

מי לא מכיר את תואר פניו של הצדיק רבי ישעיה מקרעסטיר זיע"א?
תמונתו מתנוססת היום בכל מקום, כסגולה פלאית לגרש את העכברים. שלא כשאר הסגולות, יש מאחוריה הסבר, והיא גם עובדת תמיד, אבל תמיד. לא רק אצל יחידי סגולה…
בהלצה מספרים על אדם שתלה את התמונה בביתו כשתקפה אותו מכת עכברים, באומרו: שמעתי שגם אם לא מאמינים – זה עוזר…
אבל לרבי ישעיה יש סגולות שפועלות גדולות ונצורות, יותר מגירוש העכברים, כבודם במקומם מונח.
סגולות שפותחות שערים בכל העולמות.
סגולות שמביאות ישועות של ר' ישעיה!

לקבלת פרטים נוספים צרו קשר