מפתח הפרנסה עם הקמיע

המפתח שיפתח גם לך שערי פרנסה, הצלחה וברכה

זה מספר דורות שהמעשה המופלא בקמיע של רבי ישעיה זי"ע עובר מפה לאוזן ומפעים את כל שומעיו.
אחד מהמהגרים היהודים לארה"ב פתח לו מכבסה שהביאה לו פרנסה ברווח. חייו יכלו להתנהל על מי מנוחות, אלמלי פתחו שני גויים איטלקיים מכבסה מתחרה מול חנותו. היהודי לא ידע את נפשו, וביקש מידיד שנסע להונגריה שייכנס לרבי ישעיל'ה ויתנה בפניו את צרתו. הידיד מילא את שליחותו ושב לארה"ב כשעמו קמיע מאת הצדיק.
המתחרים, מצידם, לא שקטו על השמרים. הם שכרו אדם שיצית את חנותו של היהודי. אולם באורח מוזר ביותר טעה הלה בין פתחי המכבסות ושרף את חנותם של האיטלקים.
והיהודי הזה לא היה היחיד שקיבל לרשותו את קמיע הישועות.
הצדיק רבי ישיעל'ה קרעסטירער זי"ע התפרסם כעושה נפלאות, ומופתים רבים מסופרים אודותיו. 

ואכן העידו עליו גדולי דורו, כי "מפתח של פרנסה נמצא אצל רבי ישעיה זי"ע, כל הדור ניזון עבורו בבחינת כל העולם כולו אינו ניזון אלא בשביל חנינא בני!"
ועכשיו לראשונה שולב הקמיע המסוגל עם מפתח הפרנסה – מפתח הזהב, המפתח הקדוש עליו חרוטים פסוקי קודש, כפי שהתקבלו ממאורות הקבלה ומסוגלים לפתוח שערי פרנסה והצלחה.

רוצה גם לספר על ישועה אישית של שמירה ופרנסה כזאת?

לפתוח שערי רצונך

סיפורים רבים נלחשו מפה לאוזן על כוחו הסגולי של הקמיע, ועל הניסים המפעימים שאירעו על ידו למחזיקים בו – מעבר לדרך הטבע היום בזמן הזה.

גם כעת ביכולתך לקבל את קמיע הישועות עם מפתח הפרנסה, שנכתב בהוראתם ובהכוונתם של גדולי הדור שליט"א לשותפים למורשתו של הצדיק ב"ברכת ישעיה". ולכוחו הסגולי של הקמיע הזה כבר יש אלפי הוכחות בשטח מבני דורנו שניסו וקיבלו ניסים…

בשותפות עם מפעלות הצדיק תזכה לקבל את מפתח הפרנסה עם הקמיע הנדיר שיפתח לך שערי פרנסה והצלחה, שערים רחבים של ישועות בביתך.

מפתח הזהב שיפתח לך דף חדש וכך גם שמך ייחקק בספר הפרנסה הכולל סיפורי ישועות וניסים שכבר קרו לשותפי ברכת ישעיה בצורה פלאית ושמימית כמו שתמיד קרה אצל הצדיק רבי ישעיה זי"ע וכמו שזוכים שותפי 'ברכת ישעיה' לראות בחוש בכל עת.  

שמך ובקשתך יוזכרו גם במעמד התפילה האדיר שייערך ע"י גדולי וצדיקי הדור שליט"א ביום ההילולא עם רבני מפעלות החסד 'ברכת ישעיה' ממשיכי מורשת הצדיק, אלו שר' ישעיל'ה אמר עליהם לפני הסתלקותו לבית עולמים: אם ימשיכו במעשי החסד שלי, יראו ישועות כמו בחיי!

וכן ייזכר שמך במעמדי התפילה בעתות המסוגלות בכל ערב ראש חודש לאות ולמופת, לפרנסה בשפע גדול, שמירה, בריאות וכל הישועות.

דווקא עכשיו גם אתה חייב את מפתח הזהב עם הקמיע אצלך בבית! ההזדמנות שלך לפתוח דף חדש עם אוצרות של שפע, ברכה והצלחה!

אל תפספס את ההדמנות!

ניתן לקבל את הקמיע גם בנרתיק עור מהודר

לקבלת פרטים נוספים צרו קשר