מפתח הפרנסה - הקמע המסוגל

מצפה לישועה?

אל תתמהמה, קנה לך קמע!

זה מספר דורות שהמעשה המופלא בקמע של ר' ישעיה עובר מפה לאוזן ומפעים את כל שומעיו.
אחד מהמהגרים היהודים לארה"ב פתח לו מכבסה שהביאה לו פרנסה ברווח. חייו יכלו להתנהל על מי מנוחות, אלמלי פתחו שני גויים איטלקיים מכבסה מתחרה מול חנותו. היהודי לא ידע את נפשו, וביקש מידיד שנסע להונגריה שייכנס לר' ישעיל'ה ויתנה בפניו את צרתו. הידיד מילא את שליחותו ושב לארה"ב כשעמו קמע מאת האדמו"ר.
המתחרים, מצידם, לא שקטו על השמרים. הם שכרו אדם שיצית את חנותו של היהודי. אולם באורח מוזר ביותר טעה הלה בין פתחי המכבסות ושרף את חנותם של האיטלקים.
משנפטר ר' ישעיה הרהיב היהודי עוז בנפשו ופתח את הקמע. מה השתומם לראות את הפסוק "ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנוורים… וילאו מלמצוא הפתח". ויהי לפלא…
והיהודי הזה לא היה היחיד שקיבל לרשותו את קמע הישועות.
ר' ישיעל'ה קרעסטירער התפרסם כעושה נפלאות, ומופתים רבים מסופרים אודותיו. הצדיק נודע בליבו הרחום ובדאגתו לפרנסתם של ישראל, והיה נוהג לומר על עצמו: בזמן שגדולי ישראל עוסקים ב"רזא דרזין", אני עוסק ב"לשובע ולא לרזון".
אכן העידו עליו גדולי דורו, כי "מפתח של פרנסה נמצא אצל ר' ישעיל'ה, כל הדור ניזון עבורו בבחינת כל העולם כולו אינו ניזון אלא בשביל חנינא בני!"
את הקמיעות שנתן בחייו למבקשי ישועה כתבו על גבי קלף סופרים מומחים ויראי שמים מתלמידיו, והוא עצמו היה נוטל אותם בידו ומברכם טרם נתינתם. סיפורים רבים עברו מאיש לאיש על הישועות הגדולות להם זכו מחזיקי הקמיעות.

רוצה גם אתה לספר על ישועה אישית כזאת?

כשמדובר בעזרה לר' ישעיל'ה – מובטח שהיא לא תאחר להגיע...

ר' ישעיל'ה משפיע ישועות בכל דור

תואר פניו של ר' ישעיה מוכר לכל. את תמונתו ניתן למצוא היום כמעט בכל מקום, כסגולה בדוקה נגד עכברים.

 הפלא הגדול הוא שהסגולה תפסה לה מקום של כבוד והיא מקובלת על כולם, גם על קטני אמונה. מספרים בחיוך על אדם שתלה את תמונתו של הצדיק כשמכת עכברים פקדה את ביתו, באומרו: שמעתי שגם אם לא מאמינים זה עוזר…

הסגולה נעוצה בברכה שנתן ליהודים שעכברים חדרו לאסמיהם ואיימו לכלות את התבואה, ובעקבותיה נעלמו העכברים מאסמי החיטה. ישועה נוספת שנעשתה בעכברים אירעה עם אחד מחסידיו, שעמד אובד עצות מול תביעה שתלתה נגדו בבית המשפט, ובברכתו של ר' ישעיה באו עכברים ואכלו את תיק התביעה.

התמונה ידועה ונמצאת ברשות כל, אבל עכשיו יש הזדמנות חדשה לסגולה הישנה מימות הצדיק, לא רק לסילוק עכברים. מקובלי הדור האחרון כתבו דברי שבח מופלאים על הקמע שכתב ר' ישיעל'ה ומסר ליחידי סגולה. את סוד הקמע וסדר הכתיבה בו העביר הצדיק לבנו וממשיך דרכו, שעשה גם הוא כתבנית הקמע והעניק אותו ליהודים שראו ישועה גדולה בזכותו.

סיפורים רבים נלחשו מפה לאוזן על כוחו הסגולי של הקמע, ועל הניסים המפעימים שאירעו על ידו למחזיקים בו – מעבר לדרך הטבע.

גם כיום ניתן להשיג את קמע הישועות, שנכתב בהוראתם של גדולי הדור שליט"א לשותפים למורשתו של הצדיק ב"ברכת ישעיה". ולכוחו הסגולי של הקמע הזה כבר יש הוכחות בשטח מבני דורנו שניסו וקיבלו ניסים…

השותפים עם המפעל הכביר של החזקת תורה וחסד בנתינה הגונה, יזכו לקבל את הקמע הנדיר ולהביא את הברכה והישועה אל תוך ביתם.

אסור לחכות, אסור להתמהמה. את הקמע הזה אתה חייב אצלך!

חבל על כל יום שהישועה מתעכבת מלהגיע אליך!

הברכות והישועות של ר' ישיעל'ה אצלך בבית!

לקבלת פרטים נוספים צרו קשר