מעמד התפילה העולמי

זו עובדה!

אלפי שותפי 'מפעלות הצדיק רבי ישעיה מקרעסטיר זי"ע' ממשיכי מורשתו וצוואתו מעידים על ישועות מעל לדרך הטבע בפרנסה, הצלחה, שמירה, ברכה בכל העניינים

זה הזמן שלך לזכות גם!

מה המסלול שלך לזכות: