מעמד התפילה העולמי

פותחים דלת לפרנסה

אלפי סיפורי ישועה מרכיבים את 'ספר הפרנסה' של תורמי ״ברכת ישעיה״ ממשיכי מורשת וצוואת הצדיק המאכילים מאות פיות רעבים, דווקא עכשיו גם שמך חייב להיות שם.

בחר את המסלול שלך להיכתב בספר פרנסה