בדרכו של הצדיק

ברכת גדולי ישראל

"ברכת ישעיה" זוכה לתמיכה מקיפה מגדולי הדור, המתפעמים מהדרך המכובדת בה דואג הארגון להזין משפחות של אברכים בני תורה, כפי שעשה זאת ר' ישעיה בדורו.

ראשי הארגון עלו למעונו של שר התורה, מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, והציגו בפניו את פעילות העמותה. מרן ברך ועודד אותם ואמר כי זו הצדקה המושלמת – החזקת תורה ותמיכה בנזקקים בדרך של כבוד.

ראשי "ברכת ישעיה" ישבו לשולחנו של הגרב"ד פוברסקי שליט"א ופרסו בפניו את פעולותיו של הארגון. הגאון שמח לשמוע על העשייה המבורכת, והתבטא שזוהי הדרגה הנעלה בצדקה. הגאון ברך את המסייעים לחסד בכל מילי דמיטב.

גם לביתו של ראש ישיבת פוניבז', מרן הג"ר גרשון אדלשטיין, עלו ונכנסו ראשי הארגון, כדי לקבל הדרכה לאופן חלוקת המשאבים לקראת חג הפסח. "אתם עושים מצווה רבה וגדולה מאוד בחלוקה לעמלי התורה דייקא", חיזק הגאון לאחר שסקר את נתוני הפעילות.

עוד זוכה הארגון לתמיכתם ועידודם של כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א, שאף כתב הסכמה וברכה מיוחדים לפעילות, ולמעונו עולים ראשי הארגון בכל עת לעצה וברכה. בנו של האדמו"ר, הרה"צ ר' אהרן מרדכי רוקח שליט"א, טרח והגיע בעצמו לסיור בחנות המיוחדת המופעלת לטובת האברכים.

הגאון ר' שלמה אליעזר שטרן שליט"א נתן בידי הארגון מכתב עידוד וברכה לכל המסייעים בידי ממשיכי דרכו של הצדיק מקרעסטיר. אל המכתב צירף את חתימתו הגאון ר' חיים מאיר וואזנר שליט"א, בהוספת מילות הסכמה חמות לפעילות הארגון.

המשפיע הרה"צ ר' אלימלך בידרמן שליט"א ביקר בחנות החסד והתקשה להסתיר את התפעלותו. "אין ספק שזכותו העצומה של הצדיק היא שגרמה לו שגם שנים רבות לאחר הסתלקותו עדיין קיים מפעלו בהאי עלמא", אמר. "השותפות עמו היא לקיים מקחו של צדיק וגדולה היא עד מאוד!".

המקובל הרה"צ ר' יצחק משה ארלנגר שליט"א ביקר אף הוא בחנות והתבטא בהתפעמות – "מקנא אני בכם שאתם זוכים להמשיך את פועלו של הצדיק, שבוודאי משפיע ישועות גדולות".

חנות החסד הנפלאה של ברכת ישעיה זכתה גם לביקורו של הגאון ר' חיים פנחס הורביץ שליט"א, שנהנה לראות את המדפים הסדורים ועומדים לרווחתם של האברכים המגיעים לממש את המלגות שקיבלו במסגרת התמיכה של "ברכת ישעיה".

גדולי הדור ממליצים לסייע לפעולות הנשגבות של "ברכת ישעיה", ומוסיפים את ברכתם לברכתו של ר' ישעיה לממשיכי דרכו. כל מי שמצטרף לשותפות יזכה לשפע האלוקי ממרומים.
בואו לזכות בישועות!

לקבלת פרטים נוספים צרו קשר