אודות

מחזיק את מפתח הפרנסה

צדיקים ואדמורי"ם בדורו של ר' ישעיה שטיינר זיע"א, לפני כמאה שנה, היו שולחים אליו לקרעסטיר את הבאים אליהם לבקש על הפרנסה. שם, אצל ר' ישעיל'ה, נמצא המפתח למזונותיהם של ישראל.
ולמה זכה ר' ישעיל'ה שהופקד המפתח אצלו?
כי אצל ר' ישעיל'ה גמילות חסדים הייתה עבודה כזאת, שגדולי דורו העידו עליו שהגיע בה לשלימות! ומי יכול לעמוד בסוד צדיקים, ולהבין את עומק המשמעות של שלימות בקיום מצווה, על כל פרטיה, דקדוקיה, כוונותיה וסודותיה?
ה"בית אברהם" מסלונים אמר לחסיד שנפרד ממנו: בדרך לביתך עבור בעיירה קרעסטיר, ותראה צדיק אחד שהגיע לכל מדרגותיו רק ע"י שמסר עצמו עבור בני ישראל!

פותח יד ומשביע

בחצר קודשו עומדים היו תמיד שולחנות ערוכים בכל טוב, לכל דכפין שייתי ויאכל. ר' ישעיל'ה לא הניח לאחרים לזכות במצווה במקומו, ותדיר היה נראה כשהוא עומד ומשגיח על הכנת המאכלים ומגיש לכל אורח את מנתו, דואג שיאכל, ישבע ותנוח דעתו.
רבים מבני העלייה שבאו להסתופף בצלו היו זוקפים גבותיהם בפליאה – מדוע מכלה הצדיק את זמנו בהתעסקות עם האורחים?
והוא היה שוחק כנגדם וממשיך לשמש את אורחיו, ולא מניח לאיש למלא את מקומו.
כולם היו סמוכים על שולחנו, וכל אחד זכה לכבוד מיוחד. רבי ישעיה קיים בהידור "ויהיו עניים בני ביתך". יהודים התגוררו אצלו במשך שנים, משל היה זה ביתם שלהם…

אותות ומופתים בקרעסטיר

סיפורי הפלא התגלגלו שם בשפע בין הצלחות והסירים. סיפורים על הפלא שבנתינה, וסיפורים על הפלא שהתחולל בעקבותיה.
ר' ישעיל'ה הלך ועשה "עסקה" עם ה' יתברך. "רבש"ע", אמר לו, "אני 

עושה מעל לכוחי להשביע נפשות רעבים ואומללים, אף אתה עשה כביכול למעלה מהיכולת כדי שאוכל לעזור להם!"
והוא אכן הצליח להעניק לכולם, גם כשהדבר בא למעלה מדרך הטבע.
המשרתים שנטלו חלק בהכנת הסעודות סיפרו בחרדת קודש כי הכינו תבשילים מכמות חומרי הגלם שהייתה בבית, ובאופן שלא ניתן להסביר – הספיקה הסעודה להשביע את כל הציבור, גם אם ישבו המונים סביב השולחנות.
פעם אחת כשהגיעה קבוצת חסידים לחצרו של ר' ישעיל'ה, ציווה רבנו לערוך להם שולחן לסעודה. אחת המשרתות שאלה בדאגה: הרי בסיר לא נותר כמעט מרק, מה נעשה?
ניגש ר' ישעיל'ה, נטל את המצקת וערבב מעט את תכולת הסיר, ואמר: מדוע תאמרי כך? הנה יש מספיק לכולם…
ניגשה גם המשרתת והביטה בסיר, ועיניה ראו את הנס; כמעט ועלתה תכולת הסיר על גדותיו!
במוצאי שבתות היה ר' ישעיה נוטל את סיר הטשולנט ומחלק ממנו לכל דורש. תכולת הסיר תמה רק כשהניח אותו מידיו, לאחר שלא נותר עוד אדם רעב בחדר…
כששכב ר' ישעיל'ה על מיטת חוליו האחרון שלח לקרוא לאחת מנשות הקהילה שהייתה זקוקה לישועה. כשבאה לפניו הבטיח לה שתיוושע,  בתנאי שתעמוד בזמן הלוויה ותדאג שיהיו מספיק אוכל ושתייה לכל קהל המלווים… זאת הייתה הדאגה שהטרידה אותו לפני הסתלקותו מהעולם.
אה, והאישה מילאה את בקשת הצדיק ונושעה, כמובן…

צוואה לדורות

עמוד החסד של אותו הדור הסתלק מעמנו ביום ג' באייר תרפ"ה, כשהוא מותיר אחריו מורשת מפוארת, צוואה ברורה וציווי לרבים: חסד – עושים בשלימות!
הוא מסר את נפשו על גמילות חסדים, הקדיש את כל מאודו כדי לתת לאחרים. הוא זה שיכול לפעול ישועות ולהביא פרנסה טובה, רווח והצלה, לכל מי ששותף אתו בחסד. זאת הייתה צוואתו: היו שותפים בנתינה של שלימות, ואני אפעל עבורכם לפתוח שערי פרנסה!
בוא לחתום עכשיו על עסקת הזהב עם ר' ישעיה, שמפתח הפרנסה בידיו. אל תפספס את ההזדמנות!

לקבלת פרטים נוספים צרו קשר