אודות

מהו סודו וכוחו הרב של הצדיק מקרעסטיר זי''ע שאלפים זוכים לישועות מעל לדרך הטבע?

כל מקום, בכל פינה, נתקלים בתמונה הידועה של הצדיק.

את התמונה הזו רואים בבתי מגורים, בבתי כנסיות, בבתי מלון, חנויות וכמעט בכל מקום אפשרי בארץ ובכל העולם, אצל היהודים ואפילו אצל שאינם יהודים. 

התמונה שמשמשת רבים מאוד לסגולה כוללת את תואר זיו פניו הקדושות של הצה"ק רבי ישעיה מקרעסטיר זי"ע והתפרסם בכל העולם כסגולה.

והרבה מעבר לתמונה, ישועות גדולות מתרחשים גם כיום בזכת הצדיק מקרעסטיר זי"ע.

אלפים רבים מעידים אל ישועות בפרנסה ובכל העניינים מעל לדרך הטבע.

 

אז מה באמת הסוד?

מופת הדור הצדיק רבי ישעיה מקרעסטיר זיע”א, היה תופעה שאין לה אח ורע.

חצר קדשו שבקרעסטיר, היתה תל תלפיות למבקשי תורה ודעת, רבים נהרו לפתחו לשמוע את דבר קדשו ולזכות לעצה, ברכה וישועה מפיו.

אבל תופעה נוספת היתה מקובלת בחצרו של הצדיק, מופלאה ומרטיטה. 

רבי ישעיה זי"ע קידש את מצוות גמילות חסדים והפך אותה לעבודת קודש מרכזית. 

עד כדי כך היתה גדולה עבודה זו בחצרו, עד שגדולי וצדיקי אותו הדור העידו עליו שהוא הגיע לתכלית השלמות במצוה זו של גמילות חסדים. 

פותח יד ומשביע

רבי ישעיה זיע"א מסר נפשו על גמילות חסד והכנסת אורחים, ומכאן כוחו הגדול, המשפיע מימיו ועד ימינו בפרנסה ובישועות מעל לדרך הטבע.

טרחה מיוחדת וחיבה מיוחדת, היה מקדיש לאורחים עמלי תורה, אנשי דעת ועובדי השם שהיו באים להסתופף בצילו. והוא ברחמיו היה דואג קודם כל שיאכלו וינוחו מעמל הדרך, בטרם יבואו אל בית מדרשו לבקש תורה מפיו.

שלמות בחסד, שלמות בנתינה!

וסיפורי הפלא היו מתגלגלים שם בשפע. סיפורים על הפלא שבנתינה וסיפורים על הפלא שהתחולל בזכות הנתינה. עדויות נאמנות העידו תלמידים ומקורבים לחצרו, כי הכנסת האורחים בביתו היתה בבחינת צנצנת המן, שפע שאינו פוסק. 

גם המשרתים שסייעו בעבודת הקודש, היו תמהים לא פעם, ומספרים כי היו מכינים תבשילים מכמות החומרים שהיתה בבית, אבל באורח פלא, הסעודה 

הספיקה בכל פעם לכל הציבור, גם אם היו שם המונים לאיש לא חסר דבר, כל זאת ללא הסבר טבעי.

פעם אחת, הגיעה קבוצת תלמידים לחצרו של הצדיק, אשר צווה לערוך להם שולחן לסעודה. אחת המשרתים שאל בדאגה: הרי בסיר כמעט ולא נותר מרק, ומה נעשה?

ניגש רבי ישעיה, נטל את המצקת והכניסו לסיר ואמר: מדוע תאמר כך, הנה יש כאן מספיק לכולם… המשרת נגש, הביט אל הסיר ועיניו ראו שוב את הפלא. הסיר מלא וגדוש בדי והותר.

והפלא הזה התרחש שם מידי יום ביומו. וגדולי דורו כבר ידעו והעידו: מי שמוסר נפשו למען הזולת, כדי להיטיב עם אחרים, זוכה גם הוא למהלכים מעל לדרך הטבע, בדרך שהוא הולך מוליכים אותו.

מחזיק את מפתח הפרנסה

לא רק לעצמו שמר רבי ישעיה זי"ע את הזכות העצומה של הכנסת אורחים. נדיבי עם שהתדפקו על דלתו, היו מסייעים בעדו במימון מפעל חייו הכביר, והוא היה מאציל עליהם מברכתו ופועל ישועות רבות עבורם, למעלה מדרך הטבע, בעבור עזרתם לגמילות החסד.

גדולי וצדיקי אותו הדור, העידו כי "מפתח של פרנסה נמצא אצל רבי ישעיה", וכל הדור ניזון בעבורו!.

צדיקים ורבני הדור ההוא, מכל רחבי אירופה, היו אומרים לבאים אליהם ומבקשים ברכה לפרנסה, כי עליהם לנסוע לקערסטיר, ושם אצל רבי ישעיה נמצא המפתח לפרנסה!

ואכן עדויות רבות יש מפי אנשים שזכו לישועות מופלאות ביותר, מעל לדרך הטבע.

כי הוא מסר נפשו על גמילות החסד, הוא הקדיש את כל מאודו כדי לתת לאחרים, אזי יכול הוא לפעול ישועות ולהביא פרנסה טובה, רווח וישועה, לכל מי ששותף איתו בחסד, אותו חסד שנעשה בשלמות!!!

ואנחנו?

היום, הסוד הגדול והמופלא התגלה לרבים שבאים לקיים מקחו של צדיק, לעשות רצונו.

כי זאת הצוואה שלו עבורנו: היו שותפים בחסד, ואני אפעל עבורכם לפתוח לכם שערי פרנסה!

גם היום, אחרי שכבו המאורות, ממשיכים מפעלות החסד כהמשך למורשתו וצוואתו של הצדיק.

גם היום יש מי שממשיך את מורשתו ומאכיל רעבים, עמלי תורה ועובדי השם, ללכת בדרכיו של צדיק!

גם היום יש מי שעושה זאת בדרך של כבוד, ברגישות ובחכמה, כפי שהוא היה נוהג!

וגם היום, עומד רבי ישעיה זי''ע בעולם העליון, ממליץ טוב ומבטיח: היו שותפים עימי ואני אפתח לכם שערי פרנסה וברכה!

לקבלת פרטים נוספים צרו קשר