אודות

מה הכוח והסוד שבזכותו אלפי שותפי מפעלות הצדיק מקרעסטיר זוכים לישועות מעל לדרך הטבע?

אין זה סוד שהישועות בהם זוכים שותפי מפעלות הצדיק מקרעסטיר זיע"א הם למעלה מדרך הטבע ובאופן פלאי ממש, אלפי העובדות הכתובים והמאוגדים במפעלות הצדיק מעידים על כך בעדות נאמנה ומוכחת, ישועות בפרנסה, בריאות, שמירה, זיווגים, זש"ק ובשאר העניינים.

אף גדולי הרבנים מבקשים להיזכר ע"י שליחי מפעלות הצדיק, כשהם מצביעים על כוחם הרב כשליחי הצדיק בקיום צוואתו ומורשתו הקדושה.

אז מה הסוד?

מפתח הפרנסה

הצדיק הפלאי רבי ישעיל'ע זיע"א הנהיג את עדתו בקרעסטיר ומצודתו היתה פרושה על פני מדינות רבות, ביתו היתה תל תלפיות אליו באו מכל ערי ומדינות האזור, לשמוע את דבר קדשו ולזכות לעצתו וברכתו שפעלה מעל לדרך הטבע.

עבודת קדשו של הצדיק רבי ישעיל'ע היתה להאכיל פיות רעבים בדרך כבוד ולעסוק בגמילות חסדים, וכפי שידוע שאמר לפני התקיעות ביום הדין  שאף שכולם עסוקים ברזין דרזין הוא עסוק בלשובע ולא לרזון. עד כדי כך עסק בזה שגדולי דורו זי"ע העידו עליו שהוא הגיע לשלמות במצוות גמילות חסדים, ומי יכול לעמוד בסוד קדושים שהעידו שמפתח הפנסה נמצא אצל רבי ישעיה ואף שלחו את חסידיהם להתברך מפיו כשהצטרכו לישועה בענייני פרנסה.

ואכן, סיפורי הפלא גם הם התגלגלו שם בשפע, מופתים גלויים שזכו לראות בחצר ביתו שבקרעסטיר כפי שגם התפרסם ברבות הימים, עובדות מפעימות על כוחו הרב של הצדיק הקדוש רבי ישעיה זיע"א.

צוואה וכח ישועה לדורות

לפני פטירתו  כשאראלים ומצוקים אוחזים בקודש, אמר וציווה שימשיכו במעשי החסד שלו, שימשיכו לתת מזון בדרך כבוד לרעבים, ואף הבטיח לפעול ישועות כבחייו.

דבריו אלה, היו צוואתו של עמוד החסד שנסתלק בג' אייר, כשהוא מותיר אחריו מורשת וצוואה ברורה, ציווי לרבים: המשיכו במעשי החסד, בשלמות! אפעל עבורכם ישועות כבחיי.

המה מעידים – הצדקה המובחרת

ורבי ישעיל'ע כפי שפעל בחייו, עומד במרומים ומשדד מערכות טבע לקיים הבטחתו ופועל ישועות עבור מקיימי הצוואה –אלפי השותפים הרבים של מפעלותיו, השותפים שבזכותם ממשיכים מעשי החסד בחלוקת מזון בדרך כבוד לעמלי תורה, העמלים בשקידה עצומה בתורה הקדושה לזכות הצדיק.

כך גם כיום יש בידך וביד כל אחד להמשיך מפעלו של צדיק להאכיל פיות רעבים של משפחות עמלי התורה בדרכו של צדיק. לקיים את צוואתו להמשיך במעשי החסד בדרך כבוד ולזכות בישועות מעל לדרך הטבע כפי שהבטיח!

זהו איפה כוחו המובטח והמוכח של 'מפעלות הצדיק – ברכת ישעיה' כפי שהעידו מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א על מעשי החסד אלו שיש בהם שלמות של נתינה כצוואתו והבטחתו של רבי ישעיה, ושיש בו כח ישועה רב.

מרנן הגר"ג אדלשטיין שליט"א והגר"ב פוברסקי שליט"א ראשי ישיבת פוניב'ז קבעו ואמרו שחלוקה לעמלי תורה יש בו חסד בשלמות שהיא דרגה גבוהה מאוד ויש בו כוח רב, גם כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א התבטא בגודל מעלת צדקה זו במכתב מיוחד שכתב.

גם מרנן ורבנן צדיקי הדור האדמו"ר ממאקווא, הגר"ש גלאי, הגרש"א שטרן, הרה"צ אלימלך בידרמן,הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר שליט"א ושאר גדולי וצדיקי הדור שליט"א תמכו וסמכו ידיהם על ראשי מפעלות ברכת ישעיה בהפליגם על הדרך המיוחדת בו נערכים החלוקות ועל כח הישועה הרב שזוכים בשותפות בדרך הזו עם הצדיק רבי ישעיה מקרעסטיר זי"ע.

כאשר גזר איש האלוקים

זה כח הישועה העומד מאחורי אלפי העובדות – סיפורי הוד שקרו וקורים לשותפי מפעלות הצדיק, הזוכים לקיים צוואתו! חכמי הלב שזכו לישועות מעל לדרך הטבע בפרנסה, הצלחה, חינוך, זיווגים, זש"ק, בריאות וכל העניינים.

התבטאותו המופלאה של מרן שר התורה זי''ע על כח הישועה הנדיר

מרן שר התורה זי"ע התבטא באופן נדיר ואמר: 'זהו גם כח התורה וגם כח החסד של הצדיק מקרעסטיר שיש בו כח ישועה רב מאוד'.

תורה. חסד. וכוחו של רבי ישעיה מקרעסטיר שיש בהם כח ישועה נדיר!

זה ההזדמנות שלך להצטרף למקיימי הצוואה, להמשיך במעשי החסד, ולזכות בהבטחתו הפלאית – לזכות לישועה אישית עבורך.

לקבלת פרטים נוספים צרו קשר